Cross over: Through the Mountains and Raging River to Reach the Valley of Hope.

atb1
Paul, Ira, Zoe, Nates, Chela, and Alice on the way to Sitio Tangan-tangan

When MAP team  ( Paul, Ira, Zoe their daughter, Chela, Nathan and I) were trekking  the Sierra Madre Mountains going to the Aeta village in Tangan-tangan, the Lord impressed this passage to my heart:  King David said,  “I will not offer anything that cost me nothing”.   I was reflecting   my time with mission- wow it’s been 35 years now that I have been serving full-time with MAP.  (more…)

Continue Reading

The Calm After the Storm

Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ibahagi ang kabutihang ginawa sa akin ng Panginoon noong sumama ako sa Mindoro. Siguro una sa lahat nagpapasalamat ako sa pagkakataon na makasama bilang isang “volunteer” ng MAP. Sa probisyon ng Panginoon sa pinansyal at proteksyon sa loob ng isang buong lingo at higit sa lahat sa kaluwalhatian ng Panginoon na ipinakita Niya sa akin sa buong linggong paglalakbay.
(more…)

Continue Reading
Close Menu